Sự thật không hấp dẫn có thể bị lời ...


Sự thật không hấp dẫn có thể bị lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.
-
An unexciting truth may be eclipsed by a thrilling lie.

Abigail Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtdối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/11/1744
Ngày mất: 28/10/1818
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

Olivier Goldsmith

© 2012 Danh ngôn cuộc sống