Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn ...


Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.
-
Fear defeats more people than any other one thing in the world.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bạisợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer-Lytton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống