Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng ...


Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh của tính ích kỷ chung.
-
Courtesy is only a thin veneer on the general selfishness.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tính cáchích kỷ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống