Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi ...


Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi không có hy vọng về thuốc chữa.
-
Selfishness must always be forgiven you know, because there is no hope of a cure.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứích kỷ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta.

Henry David Thoreau

© 2012 Danh ngôn cuộc sống