Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi ...


Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi không có hy vọng về thuốc chữa.
-
Selfishness must always be forgiven you know, because there is no hope of a cure.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứích kỷ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống