Sự ghen tuông chỉ là yêu và hận cùng một ...


Sự ghen tuông chỉ là yêu và hận cùng một lúc.
-
Jealousy is just love and hate at the same time.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêughen tuông

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống