Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng ...


Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi.
-
Cruelty is a tyrant that's always attended with fear.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyền lựcsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống