Sự cô độc cũng tốt, nhưng bạn cần ai ...


Sự cô độc cũng tốt, nhưng bạn cần ai đó nói với bạn rằng sự cô độc cũng tốt.
-
Solitude is fine, but you need someone to tell you that solitude is fine.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Karl Marx

© 2012 Danh ngôn cuộc sống