Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, ...


Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.
-
Perfect numbers like perfect men are very rare.

Rene Descartes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườihoàn hảo

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống