Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, ...


Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.
-
Perfect numbers like perfect men are very rare.

Rene Descartes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườihoàn hảo

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

A. A. Milne

© 2012 Danh ngôn cuộc sống