Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền ...


Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do.
-
Property is surely a right of mankind as real as liberty.

John Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự docon người

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay.

Benjamin Franklin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống