Quan trọng không phải là sống lâu như thế ...

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.
-
It is not length of life, but depth of life.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtthời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống