Phương hướng và sự bền bỉ của ý chí ...


Phương hướng và sự bền bỉ của ý chí là điều quan trọng nhất, và trí tuệ cùng cảm xúc chỉ quan trọng trong phạm vi chúng góp phần.
-
The direction and constancy of the will is what really matters, and intellect and feeling are only important insofar as they contribute to that.

Evelyn Underhill

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíbền bỉcảm xúc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 6/12/1875
Ngày mất: 15/6/1941

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống