Phương hướng và sự bền bỉ của ý chí ...


Phương hướng và sự bền bỉ của ý chí là điều quan trọng nhất, và trí tuệ cùng cảm xúc chỉ quan trọng trong phạm vi chúng góp phần.
-
The direction and constancy of the will is what really matters, and intellect and feeling are only important insofar as they contribute to that.

Evelyn Underhill

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíbền bỉcảm xúc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 6/12/1875
Ngày mất: 15/6/1941
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những con người phi thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy.

Robertson Davies

© 2012 Danh ngôn cuộc sống