Phần lớn người đời không chạy đủ xa ...

Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết

Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử thứ hai.
-
Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thử thách

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống