Phần lớn người đời không chạy đủ xa ...

Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết

Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử thứ hai.
-
Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thử thách

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống