Nơi nào có ý chí và có những con sóng, thì ...


Nơi nào có ý chí và có những con sóng, thì nơi đó có cách để lướt sóng!

Nick Vujicic

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chí

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 4/12/1982

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Elizabeth Barrett Browning

© 2012 Danh ngôn cuộc sống