Niềm vui quan sát và lĩnh hội là món quà ...


Niềm vui quan sát và lĩnh hội là món quà đẹp nhất của tạo hóa.
-
Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm vuihọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

Vladimir Ilyich Lenin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống