Những ước mơ không chết chừng nào bạn ...

Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam

Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê.

Nick Vujicic

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơđam mê

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 4/12/1982
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống