Những ước mơ không chết chừng nào bạn ...

Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam

Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê.

Nick Vujicic

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơđam mê

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 4/12/1982

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống