Những người kén cá chọn canh rất bất ...

Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.

Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.
-
The fastidious are unfortunate; nothing satisfies them.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương.

Isaac Newton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống