Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao ...


Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao giờ thất bại.
-
They never fail who die in a great cause.

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bạihy sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống