Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ...


Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ra triết lý để thanh minh cho điều đó.
-
Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

triết lýcan đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống