Những gương mặt tươi cười không có nghĩa ...


Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó.
-
Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it.

William Shakespeare

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nỗi buồn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer-Lytton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống