Nhiều người không tập trung được lòng can ...

Nhiều người không tập trung được lòng can đảm để sống với giấc mơ vì

Nhiều người không tập trung được lòng can đảm để sống với giấc mơ vì họ sợ chết.
-
A lot of people do not muster the courage to live their dreams because they are afraid to die.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtgiấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống