Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ ...


Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ của nhân loại.
-
Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity.

Samuel Beckett

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậttrí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 13/4/1906
Ngày mất: 22/12/1989

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở lên to lớn.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống