Nhà cách mạng thành công trở thành chính ...


Nhà cách mạng thành công trở thành chính khách, còn không thành công thì trở thành tội phạm.
-
The successful revolutionary is a statesman, the unsuccessful one a criminal.

Erich Fromm

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trị

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói rằng bạn không thể.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống