Nguồn tri thức duy nhất là kinh ...


Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm.
-
The only source of knowledge is experience.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh nghiệmtri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.

Lão Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống