Người trẻ tuổi nghĩ người già là những ...

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.
-
The young people think the old people are fools - but the old people know the young people are fools.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller

© 2012 Danh ngôn cuộc sống