Người ta vội vã phán xét người khác để ...

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.
-
People hasten to judge in order not to be judged themselves.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phán xét

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống