Người ta thường dễ dàng tin vào những ...


Người ta thường dễ dàng tin vào những điều mình sợ hãi hay khao khát.
-
Everyone believes very easily whatever they fear or desire.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói rằng bạn không thể.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống