Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm ...


Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng: ý chí là sản phẩm của ham muốn.
-
It is said that desire is a product of the will, but the converse is in fact true: will is a product of desire.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíham muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

Louisa May Alcott

© 2012 Danh ngôn cuộc sống