Người không có mục tiêu cũng giống như con ...


Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái.
-
A man without a goal is like a ship without a rudder.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcmục tiêu

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.

Samuel Johnson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống