Người không có mục tiêu cũng giống như con ...


Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái.
-
A man without a goal is like a ship without a rudder.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcmục tiêu

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

Louisa May Alcott

© 2012 Danh ngôn cuộc sống