Người không có cuộc sống bên trong là nô ...


Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường bên ngoài.
-
The man who has no inner-life is a slave to his surroundings.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngtâm hồn

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống