Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ...


Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.
-
He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

Francis Quarles

© 2012 Danh ngôn cuộc sống