Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ...


Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.
-
He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống