Ngôn ngữ là y phục của tư ...


Ngôn ngữ là y phục của tư duy.
-
Language is the dress of thought.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóingôn ngữtư duy

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống