Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu ...


Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu đốt.
-
The fire which enlightens is the same fire which consumes.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíđam mê

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống