Ngồi xuống viết mới vô nghĩa làm sao khi ...


Ngồi xuống viết mới vô nghĩa làm sao khi anh còn chưa đứng lên để sống.
-
How vain it is to sit down to write when you have not stood up to live.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngý nghĩaviết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu khi bạn thấy cô đơn quá.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống