Nghiên cứu thứ bất thường là cách tốt ...


Nghiên cứu thứ bất thường là cách tốt nhất để hiểu sự bình thường.
-
To study the abnormal is the best way of understanding the normal.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống