Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí ...


Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.
-
A day wasted on others is not wasted on one's self.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thânlãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống