Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ ...


Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.
-
If I decide to be an idiot, then I'll be an idiot on my own accord.

Johann Sebastian Bach

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườigiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 21/3/1685
Ngày mất: 28/7/1750

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Chanakya

© 2012 Danh ngôn cuộc sống