Nếu ta cứ mãi mãi thận trọng, làm sao ta ...


Nếu ta cứ mãi mãi thận trọng, làm sao ta có thể vẫn là con người?
-
If one is forever cautious, can one remain a human being?

Aleksandr Solzhenitsyn

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Immanuel Kant

© 2012 Danh ngôn cuộc sống