Nếu một người đổ hết ví vào đầu, ...


Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.
-
If a man empties his purse into his head, no one can take it from him.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thứckhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống