Nếu một người đạt được nửa số ham ...


Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi.
-
If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ước muốnham muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống