Nếu một cô gái tặng bạn trái tim thì các ...


Nếu một cô gái tặng bạn trái tim thì các bộ phận khác dù không muốn bạn cũng phải nhận.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữhài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống