Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí ...


Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.
-
If passion drives you, let reason hold the reins.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêlý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống