Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động ...


Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
-
If you want a quality, act as if you already had it.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Eleanor Roosevelt

© 2012 Danh ngôn cuộc sống