Nếu bạn không muốn bị lãng quên ngay sau ...


Nếu bạn không muốn bị lãng quên ngay sau khi chết, hoặc viết thứ gì đó đáng đọc hoặc làm gì đó đáng được viết.
-
If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write something worth reading or do things worth writing.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái chếtlãng quên

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống