Muốn trở thành người khác là một sự ...


Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.
-
Wanting to be someone else is a waste of the person you are.

Kurt Cobain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườilãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Voltaire

© 2012 Danh ngôn cuộc sống