Muốn trở thành người khác là một sự ...


Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.
-
Wanting to be someone else is a waste of the person you are.

Kurt Cobain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườilãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống