Một trong những bài học của lịch sử: ...


Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.
-
One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.

Will Durant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống