Một người chồng tốt không bao giờ đi ...

Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy

Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng.
-
A good husband is never the first to go to sleep at night or the last to awake in the morning.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhhôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử.

Ngạn ngữ Nga

© 2012 Danh ngôn cuộc sống