Một ngày không có tiếng cười là một ngày ...

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.
-
A day without laughter is a day wasted.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống