Một ngày không có tiếng cười là một ngày ...

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.
-
A day without laughter is a day wasted.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.

Mạnh Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống