Một đầu bếp giỏi thì tốt bằng bảy bác ...


Một đầu bếp giỏi thì tốt bằng bảy bác sĩ.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ăn uống

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

Benjamin Franklin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống