Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn ...


Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.
-
Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.

Niels Bohr

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổisuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Đan Mạch
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 7/10/1885
Ngày mất: 18/11/1962
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống