Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không ...


Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không chủ tâm.
-
Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân thànhcảm xúc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống